Branża budowlana.
Bezpieczeństwo cennej struktury obiektu budowlanego.

Uszkodzenia budynków wynikające z zawilgocenia mogą mieć poważne konsekwencje. Przykładem mogą być krystaliczne wykwity na powierzchni spoin, przemarzania okładzin ceramicznych, wnikanie wilgoci w strukturę wewnętrzną konstrukcji czy powstawanie pleśni. Systemy uszczelniające zapobiegają takim uszkodzeniom. Jaeger opracowuje, wytwarza i dostarcza komponenty takich systemów. Elastyczne taśmy uszczelniające do spoin, kształtki i inne komponenty marki Jaeger są częścią nowoczesnych systemów uszczelniających, które od samego początku zapobiegają kosztownym uszkodzeniom konstrukcji budynku spowodowanym przez wilgoć.

Firma Jaeger od wielu lat jest partnerem branży budowlanej. Jako producent marki własnej uzupełniamy systemy stosowane przez naszych klientów o taśmy i membrany uszczelniające oraz akcesoria. Jaeger zajmuje się całym procesem powstawania produktu, od jego opracowania i prób przeprowadzanych w naszym własnym laboratorium, przez projektowanie wyrobów specjalnie dostosowanych do potrzeb klienta, po projekty opakowań i certyfikację — wszystko to w ścisłej współpracy z klientem. Jesteśmy zorientowani na nieskomplikowane rozwiązania.

Kontakt z nami.