Komponenty do układania glazury.

Budynki powinny być skonstruowane w taki sposób, by woda, wilgoć czy inne czynniki nie mogły powodować ich uszkodzeń. Dlatego łazienki, prysznice, balkony czy przemysłowe strefy mokre należy odpowiednio zabezpieczyć. Trzeba zwracać szczególną uwagę na spoiny, narożniki, przepusty w ścianach i odpływy podłogowe. Zwykle zabezpiecza się je materiałami uszczelniającymi nakładanymi pędzlem lub szpachlą albo taśmami uszczelniającymi dostarczanymi w rolkach.

Firma Jaeger zajmuje się opracowaniem, produkcją i dystrybucją takich komponentów, jak taśmy uszczelniające, narożniki, kołnierze ścienne i podłogowe, a także membrany uszczelniające i izolujące. W ciągu ostatnich 15 lat opracowaliśmy ponad 1000 różnych wyrobów i rozwiązań detali. W ścisłej współpracy z instytutami badawczymi i organami atestującymi. Atesty krajowe w wielu państwach są kontrolowane przez kilka zewnętrznych niezależnych jednostek zatwierdzających. Nasze usługi są zintegrowane z systemami zarządzania jakością naszych klientów, jako że przeprowadzamy testy, wydajemy potwierdzenia i zajmujemy się środkami kontroli stosowanymi na produkcji.

Membrany uszczelniające

Membrany uszczelniające są ekonomiczną alternatywą dla produktów uszczelniających nakładanych pędzlem lub szpachlą. Zwykle przytwierdza się je do podłoża klejem do płytek i można bezpośrednio na nich kłaść glazurę i fugi.

W porównaniu z produktami nakładanymi pędzlem lub szpachlą ich zaletami są: stała grubość warstwy i brak opóźnienia spowodowanego czasem schnięcia. Łatwe i niesprawiające kłopotu nakładanie oraz oszczędność czasu to znaczne korzyści tego rozwiązania.

Jaeger oferuje membrany uszczelniające i oddzielające do różnych obszarów zastosowań wraz z odpowiednią zaprawą systemową lub powłoką samoprzylepną.

Membrany separujące

Zadaniem membran separujących jest kompensacja różnego pod względem fizycznym zachowania podłoża i powłoki ceramicznej. Dodatkowo stabilizują one podłoże i przenoszą obciążenie w punktach wysokiego obciążenia skupionego. Są zwykle nakładane na podłoże za pomocą kleju do glazury i od razu gotowe do dalszej obróbki. Jaeger oferuje arkusze separujące do różnych zastosowań.

Taśmy uszczelniające

Oferujemy specjalne taśmy uszczelniające do zabezpieczania narożników i spoin. Produkty te są starannie opracowane i zapewniają kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi oraz odpowiednimi klasami narażenia na wilgoć.

Służymy klientom kompleksowym doradztwem w zakresie doboru komponentów do danego zastosowania. W naszym ośrodku badawczo-rozwojowym Visitec sprawdzamy przydatność całego systemu zgodnie ze specyficznymi dla klienta normami testowymi, procedurami probierczymi DIN i wytycznymi ETAG.

Narożniki

Narożniki
Oferujemy narożniki wewnętrzne i zewnętrzne. Stosowanie prefabrykowanych elementów przynosi znaczne oszczędności na czasie montażu. Rozwiązanie takie jest kompatybilne z innymi komponentami systemów uszczelniających.

Kołnierze

Oferujemy różnorodne kołnierze do łatwego uszczelniania przepustów rur. Asortyment obejmuje komponenty dostosowane do wszystkich standardowych średnic rur. Mogą one również służyć jako kołnierze stref rozprężnych. Oferujemy także liczne specjalnie uformowane kołnierze podłogowe i elementy specjalne służące do szybkiego uszczelniania kanałów i odpływów.

Komponenty te uzupełniają produkty oferowane przez naszych klientów i wspólnie z nimi tworzą cały system umożliwiający bezpieczną i ekonomiczną pracę na budowie.

Dehnzonenmanschetten für Fliesenverlegung

Taśma zabezpieczająca przed przecięciem

Taśma zabezpieczająca przed przecięciem stanowi ochronę warstwy uszczelniającej podczas wymiany spoin silikonowych. Taśma jest podwójnie tkana, jak wąż, co zwiększa odporność na przecięcie. Spełnia wymogi normy DIN 18534.

Taśma brzegowa

Taśma brzegowa służy do wodoszczelnego połączenia brodzików i wanien z uszczelnieniem powierzchniowym. Taśma jest wyposażona w powleczony silikonem pasek zapewniający mocną przyczepność do silikonu. Jest bardzo łatwa w montażu i zgodna w wieloma materiałami używanymi do obróbki. Spełnia wymogi normy DIN 18534.

Taśma do obręczy wanny pokazana na filmie:

Platformy

O wyborze produktu decyduje jego przeznaczenie i kompatybilność ze stosowanym systemem. Aby ułatwić ten wybór podzieliliśmy produkty JSTI na tak zwane platformy. W ten sposób możemy zaoferować wiele możliwych kombinacji i dokładnie spełnić Państwa życzenia i wymagania związane z produktem. Wygodny podział na platformy przyjął się w całej branży.

Plattformen für Systemkompatibilität

Platforma I

Warstwa uszczelniająca nakładana pasami na nośnik z włókniny.

Plattform für Systemkompatibilität

Platforma II

Warstwa uszczelniająca nakładana pasami na perforowaną tkaninę nośną.

Plattform für Systemkompatibilität

Platforma III

Warstwa uszczelniająca na całej powierzchni taśmy pokrytej obustronnie włókniną (nie paski).

Plattform für Systemkompatibilität

Platforma V

Produkty z elementami samoprzylepnymi.

Komponenty do układania glazury.

Budynki powinny być skonstruowane w taki sposób, by woda, wilgoć czy inne czynniki nie mogły powodować ich uszkodzeń. Dlatego łazienki, prysznice, balkony czy przemysłowe strefy mokre należy odpowiednio zabezpieczyć. Trzeba zwracać szczególną uwagę na spoiny, narożniki, przepusty w ścianach i odpływy podłogowe. Zwykle zabezpiecza się je materiałami uszczelniającymi nakładanymi pędzlem lub szpachlą albo taśmami uszczelniającymi dostarczanymi w rolkach.

Firma Jaeger zajmuje się opracowaniem, produkcją i dystrybucją takich komponentów, jak taśmy uszczelniające, narożniki, kołnierze ścienne i podłogowe, a także membrany uszczelniające i izolujące. W ciągu ostatnich 15 lat opracowaliśmy ponad 1000 różnych wyrobów i rozwiązań detali. W ścisłej współpracy z instytutami badawczymi i organami atestującymi. Atesty krajowe w wielu państwach są kontrolowane przez kilka zewnętrznych niezależnych jednostek zatwierdzających. Nasze usługi są zintegrowane z systemami zarządzania jakością naszych klientów, jako że przeprowadzamy testy, wydajemy potwierdzenia i zajmujemy się środkami kontroli stosowanymi na produkcji.

Membrany uszczelniające

Membrany uszczelniające są ekonomiczną alternatywą dla produktów uszczelniających nakładanych pędzlem lub szpachlą. Zwykle przytwierdza się je do podłoża klejem do płytek i można bezpośrednio na nich kłaść glazurę i fugi.

W porównaniu z produktami nakładanymi pędzlem lub szpachlą ich zaletami są: stała grubość warstwy i brak opóźnienia spowodowanego czasem schnięcia. Łatwe i niesprawiające kłopotu nakładanie oraz oszczędność czasu to znaczne korzyści tego rozwiązania.

Jaeger oferuje membrany uszczelniające i oddzielające do różnych obszarów zastosowań wraz z odpowiednią zaprawą systemową lub powłoką samoprzylepną.

Membrany separujące

Zadaniem membran separujących jest kompensacja różnego pod względem fizycznym zachowania podłoża i powłoki ceramicznej. Dodatkowo stabilizują one podłoże i przenoszą obciążenie w punktach wysokiego obciążenia skupionego. Są zwykle nakładane na podłoże za pomocą kleju do glazury i od razu gotowe do dalszej obróbki. Jaeger oferuje arkusze separujące do różnych zastosowań.

Taśmy uszczelniające

Oferujemy specjalne taśmy uszczelniające do zabezpieczania narożników i spoin. Produkty te są starannie opracowane i zapewniają kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi oraz odpowiednimi klasami narażenia na wilgoć.

Służymy klientom kompleksowym doradztwem w zakresie doboru komponentów do danego zastosowania. W naszym ośrodku badawczo-rozwojowym Visitec sprawdzamy przydatność całego systemu zgodnie ze specyficznymi dla klienta normami testowymi, procedurami probierczymi DIN i wytycznymi ETAG.

Narożniki

Oferujemy narożniki wewnętrzne i zewnętrzne. Stosowanie prefabrykowanych elementów przynosi znaczne oszczędności na czasie montażu. Rozwiązanie takie jest kompatybilne z innymi komponentami systemów uszczelniających.

Kołnierze

Oferujemy różnorodne kołnierze do łatwego uszczelniania przepustów rur. Asortyment obejmuje komponenty dostosowane do wszystkich standardowych średnic rur. Mogą one również służyć jako kołnierze stref rozprężnych. Oferujemy także liczne specjalnie uformowane kołnierze podłogowe i elementy specjalne służące do szybkiego uszczelniania kanałów i odpływów.

Komponenty te uzupełniają produkty oferowane przez naszych klientów i wspólnie z nimi tworzą cały system umożliwiający bezpieczną i ekonomiczną pracę na budowie.

Dehnzonenmanschetten für Fliesenverlegung

Taśma zabezpieczająca przed przecięciem

Taśma zabezpieczająca przed przecięciem stanowi ochronę warstwy uszczelniającej podczas wymiany spoin silikonowych. Taśma jest podwójnie tkana, jak wąż, co zwiększa odporność na przecięcie. Spełnia wymogi normy DIN 18534.

Taśma brzegowa

Taśma brzegowa służy do wodoszczelnego połączenia brodzików i wanien z uszczelnieniem powierzchniowym. Taśma jest wyposażona w powleczony silikonem pasek zapewniający mocną przyczepność do silikonu. Jest bardzo łatwa w montażu i zgodna w wieloma materiałami używanymi do obróbki. Spełnia wymogi normy DIN 18534.

Platformy

O wyborze produktu decyduje jego przeznaczenie i kompatybilność ze stosowanym systemem. Aby ułatwić ten wybór podzieliliśmy produkty JSTI na tak zwane platformy. W ten sposób możemy zaoferować wiele możliwych kombinacji i dokładnie spełnić Państwa życzenia i wymagania związane z produktem. Wygodny podział na platformy przyjął się w całej branży.

Plattformen für Systemkompatibilität

Platforma I

Warstwa uszczelniająca nakładana pasami na nośnik z włókniny.

Platforma II

Warstwa uszczelniająca nakładana pasami na perforowaną tkaninę nośną.

Plattform für Systemkompatibilität

Platforma III

Warstwa uszczelniająca na całej powierzchni taśmy pokrytej obustronnie włókniną (nie paski).

Plattform für Systemkompatibilität

Platforma V

Produkty z elementami samoprzylepnymi.

Plattform für Systemkompatibilität