Technologie-Zentrum Visitec

Zastrzeżenia prawne

Gebrüder Jaeger GmbH
Otto-Hahn-Str. 7
42369 Wuppertal
Niemcy
Telefon +49 (0)202 24656-0
Faks +49 (0)202 24656-39
E-Mail sales-germany@jaeger-ttc.com

Siedziba główna:
Wuppertal
Sąd Rejonowy HRB 9645
Dyrektorzy: Philipp Jaeger, Tilman Johannes Jaeger, René Krieger
NIP: DE 198875671

Podmiot odpowiedzialny:
Gebrüder Jaeger GmbH
Philipp Jaeger
Lohsiepenstrasse 51a
42369 Wuppertal
Niemcy

Firma Gebrüder Jaeger GmbH nie daje żadnej gwarancji, że informacje podane w tej witrynie internetowej są wyczerpujące, prawidłowe lub aktualne. Dotyczy to również łączy bezpośrednio lub pośrednio udostępnianych na tej stronie. Firma Gebrüder Jaeger GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na jakiejkolwiek stronie, do której uzyskają Państwo dostęp za pomocą takich łączy. Firma Gebrüder Jaeger GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub dodawania treści do informacji umieszczonych na stronie bez powiadamiania o tym.

Rozstrzyganie sporów online
Komisja Europejska udostępnia platformę rozstrzygania sporów online (ec.europa.eu/consumers/odr/ ), z której konsumenci mogą korzystać w celu rozstrzygnięcia sporu lub uzyskania dokładniejszych informacji na ten temat.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów
W przypadku sporu z konsumentem nie jesteśmy zobowiązani ani nie wyrażamy chęci udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym.