Jakość potwierdzona testami.
Głównym wyznacznikiem jest bezpieczeństwo. główną wytyczną.

W naszym ośrodku badawczym testujemy sprawdzone produkty i nowe rozwiązania do granic wytrzymałości, aby zapewnić ich maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo w późniejszym miejscu instalacji.

Badania laboratoryjne.

Chcesz przeprowadzić ocenę techniczną swojego produktu lub produktu konkurencji? Możesz skonfigurować program badań, korzystając z naszego katalogu. Przeprowadzamy próby zgodnie z obecnie obowiązującymi normami.

Próby specjalne.

Testowanie wielu właściwości nie zostało do tej pory opisane w żadnych normach lub procedurach prób znormalizowanych. Do analizy takich właściwości proponujemy rozwiązania niestandardowe.

Próby i atesty zewnętrzne.

Do zgodnego z normami wdrożenia systemów AiV w Niemczech konieczne jest przedstawienie certyfikatów ETA lub AbP. Komponenty firmy Jaeger są elementami systemów AiV.

Świadectwa badań.

Potrzebujesz świadectw prób lub atestów z niezależnych instytucji badawczych? Możemy skontaktować Cię z właściwymi instytutami i osobami oraz pomóc w zleceniu badań i analizie ich wyników.

Kontaktowe