Ośrodek wsparcia technicznego. Szkolenia. Doświadczenie. Praktyka.

Nasz ośrodek wsparcia technicznego zapewnia pomoc w postaci ocen eksperckich, profesjonalnych szkoleń produktowych oraz badań zgodnych z wymogami krajowymi i międzynarodowymi.

Wsparcie techniczne.

Potrzebujesz pomocy na placu budowy lub w zakresie technologii stosowania produktu? Powiedz nam o swoich problemach, a my je rozwiążemy.

Szkolenie z technologii stosowania.

Twój personel techniczny lub dział sprzedaży potrzebuje wsparcia w zakresie stosowania produktów? Chcesz zorganizować szkolenie dla swoich klientów? Nasze jednodniowe szkolenie zapewni wiedzę potrzebną do optymalnej obróbki produktów.

Atesty krajowe i międzynarodowe.

(np. ETA, abP, ANSI): Nasz zespół wspiera klientów we wdrażaniu krajowych i międzynarodowych atestów, zapewniając odpowiedni proces przepływu pracy, natomiast nasz dział technologiczny dostarcza praktyczne wskazówki dotyczące stosowania produktu.

Badania produktów systemowych.

Badania standardowych lub specyficznych dla klienta chemicznych produktów systemowych. Badania produktów systemowych przeprowadzamy zgodnie z najnowszymi normami lub na podstawie odrębnej umowy; bazując na badaniach zgodności, dajemy klientom pewność, że dostarczony produkt pasuje do standardowych lub niestandardowych materiałów budowlanych.

Kontaktowe