Partner.
Najlepsze kontakty.

W celu rozwoju, kontroli i wymiany doświadczeń, Jaeger utrzymuje partnerskie i przyjazne stosunki z wieloma stowarzyszeniami i instytucjami badawczymi.