• Automotive_Header

Nasze rynki docelowe można podzielić w następujący sposób: branża budowlana, branża obuwnicza i skórzana, branża motoryzacyjna oraz tekstylia techniczne. Jesteśmy partnerem w zakresie rozwoju w wielu różnych dziedzinach i na wielu poziomach produkcji. Dokładnie według wymagań naszych klientów.

Nasze komponenty uzupełniają produkty naszych klientów, tworząc w ten sposób pełne systemy. Nadają wyrobom naszych klientów określoną jakość i funkcjonalność, czego nie można osiągnąć w tym samym stopniu lub na tym samym poziomie kosztów za pomocą komponentów czy procesów alternatywnych. Użytkownicy końcowi mogą nie zdawać sobie sprawy z naszego wkładu w zapewnienie właściwości produktu. Jednak dla nas ważne jest to, że my mamy świadomość naszego wkładu. W ten sposób wspieramy naszych klientów w dążeniu do uzyskania jakości i umacnianiu pozycji na rynku.