Tilman Jaeger: Dziękujemy za 35 lat współpracy!

W ramach długofalowego planu sukcesji z końcem roku Tilman Jaeger przechodzi na emeryturę, kończąc pracę na stanowisku dyrektora zarządzającego. Po ukończeniu studiów z zarządzania w 1988 r. rozpoczął pracę w Wuppertalu jako kontroler, a następnie spędził pewien czas we Francji. Od 1994 r. — jako dyrektor zarządzający — odpowiadał za różne dywizje firmy i jej filie zagraniczne, dbając o jej wzrost i rozwój. Zgodnie z dziennikarskim motto „Nic poza prawdą” lub „Mów tak, jak jest” zapewniał bezpieczeństwo, ukierunkowanie i szybkość, posługując się prostym językiem i wykazując wysokie zaangażowanie, a tym samym konsekwentnie postępując zgodnie z wizją firmy Jaeger „Ochrona. Wzmocnienie. Innowacje.”

Pożegnalne przyjęcie-niespodzianka z udziałem najbliższych współpracowników, rodziny akcjonariuszy oraz długoletnich towarzyszy odbyło się na początku grudnia w #Visiondrom w Wuppertalu oraz w Visitec w Jaeger.

Poza wieloma działaniami i zadaniami na niwie prywatnej Tilman pozostanie związany z rodzinną firmą Jaeger jako jej udziałowiec, a od połowy 2024 r. jako członek Rady Nadzorczej.

Cały światowy zespół firmy Jaeger pragnie podziękować Tilmanowi za 35 wspaniałych, pełnych sukcesów lat pracy i życzyć mu szczęścia i zadowolenia we wszystkich przyszłych aktywnościach.