Działaj jak Jaeger. Zapraszamy stażystów.

Uważamy, że kształcenie młodych ludzi pozwoli nam odnosić sukcesy i zachować konkurencyjność w przyszłości. Jaeger mocno angażuje się we wspieranie praktykantów, np. poprzez intensywne szkolenia w fabryce lub programy wymiany.Oto przegląd programu nauki zawodu w naszej firmie.

Contact