Technologie-Zentrum Visitec

Zasady ochrony  prywatności 

Firma Gebrüder Jaeger GmbH jako administrator danych osobowych cieszy się z Państwa wizyty na stronie internetowej www.jaeger-ttc.com. Poniżej w jasny sposób informujemy Państwa o rodzaju wykorzystywanych przez nas danych osobowych, ich zakresie oraz celu ich gromadzenia i wykorzystywania. Jeśli uważają Państwo, że nie udało nam się tego objaśnić w wystarczającym stopniu, na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych znajdą Państwo dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych osobowych.

Administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest firma:
Gebrüder Jaeger GmbH
Otto-Hahn-Straße 7
42369 Wuppertal
Niemcy

Osobami upoważnionymi do reprezentowania firmy są Philipp Jaeger i Tilman Johannes Jaeger. Administrator ma siedzibę w mieście Wuppertal i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Wuppertal w rejestrze handlowym pod numerem HRB 9645.

1.1 Objaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych
Zasadniczo ochrona danych osobowych dotyczy wszystkich informacji, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby i mogą być bezpośrednio lub pośrednio przypisane do tej osoby (tzw. dane osobowe). W szczególności chodzi tu o informacje takie jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia lub ich kombinacje. Wymogom ochrony danych osobowych podlegają także informacje, które można przypisać do osoby fizycznej za pomocą identyfikatora (np. numeru, adresu IP itp.).

Jeżeli jednak informacje są na tyle zmodyfikowane, że nie można ani bezpośrednio, ani pośrednio przyporządkować ich do osoby fizycznej, wówczas są to dane zanonimizowane. Takie dane (np. zespolone (zagregowane) zbiory danych osobowych lub skrócone adresy IP) nie podlegają już przepisom o ochronie danych osobowych.

W poniższych objaśnieniach informujemy Państwa o przetwarzaniu danych osobowych na naszej stronie internetowej. Termin „przetwarzanie” obejmuje cały proces począwszy od gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i/lub przekazywania danych osobowych aż do ich usunięcia.

1.2 Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

1.2.1 Korzystanie z naszej strony internetowej
Państwa wizyta jest rejestrowana tylko wtedy, gdy przy wejściu na stronę główną wystąpią błędy. W takim przypadku przechowujemy adres IP, datę i godzinę żądania, różnicę między czasem danej strefy czasowej a czasem uniwersalnym, treść żądania (konkretna strona internetowa, która miała zostać otwarta), status dostępu/kod statusu HTTP, ilość danych osobowych przesyłanych w danym przypadku, adres strony internetowej, z której pochodzi żądanie, typ przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs oraz język i wersję oprogramowania przeglądarki. Dane te są przechowywane w celu przeprowadzenia analizy błędów oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te są usuwane po 30 dniach.

1.2.2 Przechowywanie plików cookie
Aby nasza strona była bardziej ergonomiczna i przyjazna dla użytkownika, używamy tzw. cookies. Z technicznego punktu widzenia są to małe pliki tekstowe przekazywane do Państwa przeglądarki podczas wejścia na naszą stronę, które są przechowywane lokalnie przez przeglądarkę. Używamy plików cookie, w których zapisywane są informacje o Państwa wizycie (tzw. „pliki cookie sesyjne”) lub określone ustawienia techniczne Państwa przeglądarki. Pliki cookie mogą być konieczne do korzystania z poszczególnych funkcji. Używamy następujących plików cookie:

Nazwa zakres okres przechowywania Uwag
_utma jaeger-ttc.com/home/ 2 lata Google Analytics do celów statystycznych
_utmc jaeger-ttc.com/home/ Do zakończenia sesji Google Analytics do celów statystycznych
_utmz jaeger-ttc.com/home/ 182 minuty Google Analytics do celów statystycznych
_utmt jaeger-ttc.com/home/ 10 minut Zarządzanie żądaniami
_utmb jaeger-ttc.com/home/ 30 minut Google Analytics do celów statystycznych
cookieconsent_status jaeger-ttc.com/home/ 1 rok Pokazuje, jak użytkownik kliknął w skorzystanie z opcji plików cookie

W celu udostępniania naszej strony internetowej w odpowiedniej jakości technicznie konieczne jest zapisanie wyżej wymienionych plików cookie i w związku z tym jest ono niezbędnym elementem korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1b RODO)


1.3 Korzystanie z usług firm zewnętrznych

1.3.1 Korzystanie z wtyczek Vimeo
(1) Do naszej oferty online włączyliśmy filmy wideo z Vimeo, które są zapisane na stronie www.vimeo.com i można je odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej.

(2) Po wejściu na stronę internetową Vimeo otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są następujące dane: adres IP, data i godzina żądania, różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego, treść żądania (konkretna strona internetowa, która miała zostać otwarta), status dostępu/kod statusu HTTP, ilość danych osobowych przesyłanych w danym przypadku, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, typ przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs oraz język i wersja oprogramowania przeglądarki. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Vimeo udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo być przypisani do swojego profilu Vimeo, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych przez Vimeo można znaleźć w polityce prywatności. Znajdują się tam również dalsze informacje na temat Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://vimeo.com/privacy

1.3.2 Google Analytics
(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookie, czyli plików tekstowych przechowywanych na Państwa komputerze, umożliwiających analizę Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i na nim przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji adresów IP na naszej stronie internetowej, Państwa adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie uprzednio skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora naszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania z niej przez Państwa, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na niej i korzystaniem z Internetu.

(2) Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi, jakimi dysponuje Google.

(3) Wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookie, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo także uniemożliwić gromadzenie przez Google danych osobowych generowanych przez pliki cookie, związanych z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym adresu IP), a także ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym łączem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Nasza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, co pozwala wykluczyć przypisanie ich do danej osoby. Jeżeli zgromadzone dane zawierają odniesienie do konkretnej osoby, są one natychmiast wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

(5) Korzystamy z Google Analytics w celu analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam udoskonalać naszą ofertę i sprawiać, że jest ona bardziej interesująca dla Państwa jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google stosuje się do zapisów Tarczy Prywatności UE-USA (ang. EU-US Privacy Shield) www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

(6) Informacje o operatorze będącym firmą zewnętrzną Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: www.google.com/analytics/terms/pl.html, ogólne informacje o ochronie danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, zasady ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Nasza strona internetowa korzysta także z Google Analytics do analizy przepływu odwiedzających na różnych urządzeniach, która jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika. Analizę użytkowania na różnych urządzeniach można dezaktywować na koncie klienta w zakładce „Moje dane”, „Dane osobowe”].
 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

1.4 Dostawcy usług
W celu obsługi naszej oferty internetowej korzystamy z usług operatora specjalizującego się w hostingu stron internetowych. Na życzenie przedstawimy Państwu szczegółową listę operatorów usług, z których korzystamy. Dane nie są przekazywane innym usługodawcom.

1.5 Zapewnienie i integracja obecności w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie
Nasza strona internetowa zawiera linki do naszych stron firmowych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Oba portale są obsługiwane przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, która jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem irlandzkim.

Nasza obecność w portalach społecznościowych ma na celu przekazywanie informacji i kontaktowanie się z Państwem. Gdy wchodzą Państwo na jedną z naszych stron firmowych w portalu społecznościowym, jego operator poprzez zapisywanie adresu IP i używanie plików cookie, pikseli i sygnałów nawigacyjnych otrzymuje informacje o Państwa osobie, zachowaniu podczas przeglądania i użytkowania, interakcjach i lokalizacji. Na podstawie tych informacji operator portalu społecznościowego tworzy profil użytkownika. Nie możemy wykluczyć, że dane osobowe zapisane w profilach użytkowników są przechowywane na różnych urządzeniach i/lub że profil użytkownika jest powiązany z Państwa zapisanymi danymi. Portal społecznościowy wykorzystuje zgromadzone w ten sposób informacje o Państwu w celu tworzenia statystyk korzystania z portalu i struktury jego użytkowników oraz do umieszczania reklam opartych na zainteresowaniach w portalu i poza nim. Modele reklamowe portali społecznościowych przewidują również przekazywanie przez portale danych o Państwa zachowaniu jako użytkowników portalu osobom trzecim (partnerom reklamowym) spoza portalu oraz otrzymywanie od osób trzecich danych o Państwa zachowaniach podczas surfowania w Internecie/korzystania z niego poza portalem.

Facebook Ireland Ltd. w ramach ofert „Facebook Insights” i „Instagram Analytics” udostępnia reklamodawcom zanonimizowane dane statystyczne, np. informacje o wejściach na strony, aktywnościach, proporcji mężczyzn/kobiet, regionie, wieku itp. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w tym celu, nie możemy go uniemożliwić, a także nie mamy dostępu do danych osobowych przetwarzanych w ten sposób.
Korzystamy z tych ofert w celu lepszego zrozumienia struktury naszych użytkowników i ich zainteresowań oraz w celu odpowiedniego dostosowania naszej strony. Ponadto umożliwia to zarówno nam, jak i operatorom portali społecznościowych lepsze ukierunkowywanie reklam, ponieważ dzięki temu uzyskujemy np. informacje o demografii, rozmieszczeniu geograficznym lub płci użytkowników. W ten sposób na podstawie statystyk możemy rozpoznać tendencje naszych użytkowników i pokazać im lepiej dopasowane treści.

Podczas korzystania z tych usług dane są przekazywane do USA. Wszyscy operatorzy posiadają certyfikat zgodny z Tarczą Prywatności UE-USA i są zobowiązani do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/list). Ponadto informujemy, że jako operatorzy fanpage’a na Facebooku jesteśmy wspólnie z Facebookiem odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych osób wchodzących na stronę (por. Orzeczenie ETS z dnia 5.6.2018 r., sygnatura C-210/16). Facebook uznaje jednak wspólną odpowiedzialność za dane zgromadzone w ramach jego oferty Insight wraz z operatorami stron i przyjmuje na siebie odpowiedzialność główną, zob.: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Jeśli chcą Państwo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych lub dochodzić praw przysługujących Państwu jako użytkownikom, najskuteczniejszym sposobem jest dochodzenie tych praw wobec danego operatora. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz Państwa praw i możliwości ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem
www.facebook.com/policy.php.
help.instagram.com/519522125107875

2. Prawo do ochrony danych osobowych i dane kontaktowe
W odniesieniu do funkcji naszej strony internetowej objaśnionych w punkcie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych” oraz opisanych tam celów przetwarzania danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo dostępu (Art. 15 RODO) Musimy udzielić Państwu informacji o tym, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. W przypadku takiego przetwarzania musimy m.in. objaśnić, jaki jest jego cel, jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane, komu dane mogą być przekazywane i jak długo będą przechowywane.

Sprostowanie (art. 16 RODO), sprzeciw (art. 21 RODO), ograniczenie przetwarzania (art. 18 RODO)
Jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzamy dane osobowe, które są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać ich sprostowania. Mogą Państwo również ze szczególnych przyczyn wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a w uzasadnionych przypadkach zażądać ograniczenia przetwarzania.

Usunięcie danych (Art. 17 RODO) i przenoszenie danych (Art. 20 RODO)
Jeżeli dane osobowe są przez nas przetwarzane m.in. bez uzasadnienia lub po ustaniu celu, mogą Państwo zażądać ich usunięcia. Ponadto mają Państwo prawo otrzymać od nas wszelkie przekazane nam informacje w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Wycofanie zgody (Art. 7 ust. 3 RODO)
Ponadto w dowolnym momencie mają Państwo prawo do wycofania zgody, na podstawie której zgromadziliśmy i wykorzystywaliśmy Państwa dane osobowe. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, należy przesłać nam wiadomość pocztą elektroniczną na adres: jaeger-ttc.com/de/datenschutz

Dla lepszego zrozumienia i lepszej czytelności praw osoby, której dane dotyczą, streściliśmy je tutaj w punktach. Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z tekstem oryginalnym lub skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo bez ponoszenia kosztów skorzystać z prawa do ochrony swoich danych osobowych. Nasz inspektor ochrony danych osobowych indywidualnie przeanalizuje każdą sprawę i udzieli odpowiedzi. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o skorzystanie z jednej z poniższych opcji kontaktu.

2.1.1 Inspektor ochrony danych osobowych
We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych powiązanych z naszą stroną internetową i naszą ofertą usług lub w przypadku chęci skorzystania z praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

Prof. Dr. Thomas Jäschke
DATATREE AG
Heubesstraße 10
40597 Düsseldorf
E-Mail: dsb@datatree.eu
Tel. (+49) 0211 93190- 798
Fax (+49) 0211 93190-799

Niniejsze oświadczenie o zasadach ochrony prywatności ma na celu zagwarantowanie niezbędnej przejrzystości w zakresie ich przetwarzania podczas odwiedzania naszej strony internetowej i w ten sposób stanowi wypełnienie naszego obowiązku informacyjnego. Jeśli nie udało nam się dopełnić tego obowiązku, prosimy o kontakt.

2.1.2 Odpowiedzialny organ nadzorczy

Sie können sich natürlich auch jederzeit an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen; Postfach 20 04 44; 40102 Düsseldorf; poststelle@ldi.nrw.dehttps://www.ldi.nrw.de; wenden.

2.1.3 Aktualność
Stale optymalizujemy naszą stronę internetową i w razie potrzeby wprowadzamy zmiany techniczne. W związku z tym w momencie odwiedzin na naszej stronie obowiązuje tylko najnowsza wersja polityki ochrony prywatności.

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2020