Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Jaeger. Odpowiedzialność za przyszłość.

Neutralność pod kątem emisji CO2 w drodze do klientów.

Jako firma działająca w perspektywie długoterminowej czujemy się odpowiedzialni za rozsądne wykorzystywanie zasobów i chcemy unikać wywierania negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego stawiamy sobie ambitne cele związane z globalną ochroną klimatu i dążymy do znajdowania nowych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to wszystkich obszarów działalności naszej firmy.

Zielona energia

Ochrona zasobów naturalnych

Elektromobilność

Certyfikacja

Ekologiczne produkty

Neutralność pod kątem emisji CO2 do 2030 r.

Na wskroś ekologiczne.

Aby zapewnić redukcję negatywnego wpływu na środowisko nie tylko naszego zakładu, ale też naszych produktów, oferujemy teraz w wielu obszarach przyjazne dla środowiska, alternatywne i bardziej innowacyjne rozwiązania. Wykorzystując zasoby wytworzone w sposób zrównoważony, na przykład surowce pochodzące z recyklingu czy biopolimery, przyczyniamy się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto sprawdzamy cały łańcuch dostaw i stale poszukujemy przyjaznych dla środowiska alternatyw.

Neutralność pod kątem emisji CO2 w drodze do klientów.

Chcemy być przykładem zielonej mobilności. Z tego powodu już duża część naszej floty pojazdów została wyposażona w napęd elektryczny. Wykorzystywana przez nią energia elektryczna pochodzi naszych stacji ładowania, które są naprzemiennie zasilane zieloną energią elektryczną lub energią z naszych farm solarnych.

Zielona energia

Sprawność energetyczna to jeden z głównych priorytetów firmy Jaeger, ponieważ najważniejsze jest zapobieganie emisji. Nasze zakłady, procesy i budynki odpowiadają wymogom najnowszych technologii i stale są optymalizowane. Nie da się zawsze i wszędzie uniknąć zużycia energii. Dlatego tym ważniejsze jest uzyskanie potrzebnej energii ze źródeł odnawialnych i neutralnych pod względem emisji CO2. Firma Jaeger pozyskuje całą energię elektryczną potrzebną do zasilania zakładu w Wuppertalu ze źródeł odnawialnych. Równolegle stale dążymy do powiększenia własnych farm fotowoltaicznych, aby mieć swój wkład w obieg energii. Nasz zakład w Austrii również od pewnego czasu przestawia się na dostawy energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wszystkie inne zakłady podążą za tym przykładem.

Systemy zarządzania. Proces na oku

Jako firma zaangażowana w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska za niezwykle istotną uważamy certyfikację przeprowadzaną przez audytorów zewnętrznych. Pozwala ona obiektywnie spojrzeć na naszą sytuację oraz zidentyfikować kwestie, nad którymi musimy pracować, aby stale się doskonalić. Przeszliśmy już certyfikację zgodną z normami DIN ISO 50001 i DIN ISO 14001. W planie są kolejne.

DIN ISO 50001:2018
DIN ISO 14001:2015

Ochrona zasobów naturalnych. Zmniejszanie obciążenia środowiska

Kiedy myślimy o skończonej ilości zasobów naturalnych, pierwszą rzeczą, jaka wielu osobom przychodzi do głowy, są paliwa kopalne. Myślimy na przykład o przejściu z oleju opałowego na energię słoneczną. Ale to samo dotyczy tworzyw sztucznych i innych materiałów wytwarzanych z ropy naftowej. Z tego powodu nieustannie staramy się ograniczać ilość odpadów produkcyjnych i zwiększać zawartość recyklatów w naszych produktach. Tylko w ostatnim roku udało nam się znacznie zmniejszyć ilość odpadów, a jednocześnie zwiększyć wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

Neutralność pod kątem emisji CO2 do 2030 r. Lub szybciej.

W firmie Jaeger postawiliśmy sobie cel, jakim jest udział w tworzeniu przyszłości i walka z emisją. Najpóźniej do 2030 roku energia dostarczana do wszystkich naszych zakładów ma być neutralna pod kątem emisji CO2. Znacząco zredukowane zostaną szkodliwe dla środowiska emisje. Znacznie zwiększymy odsetek surowców pochodzących z recyklingu i źródeł odnawialnych, a także biopolimerów.