Jaeger Sürdürülebi̇li̇rli̇k Strateji̇si̇. Gelecek İçi̇n Sorumluluk.

Yeşil Güç Kaynakları Koruyoruz. CO2 Nötr. Hedef Anlayışı. Sürdürülebilir Ürünler. 2030’a kadar Co2-Nötr.

Uzun vadeli hareket eden bir şirket olarak kaynakları ihtiyatlı kullanmayı kurumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyor ve çevreye olumsuz etkilerden kaçınmak istiyoruz. Bu nedenle kendimize iddialı küresel iklim koruma hedefleri koyuyoruz ve sürdürülebilir kalkınma için yeni çözümler geliştireceğiz. Bu, şirketimizin tüm faaliyetlerini kapsamaktadır.

Yeşil Güç

Kaynakları Koruyoruz

E-Hareketlilik

Hedef Anlayışı

Sürdürülebilir Ürünler

2030’a kadar Co2-Nötr

Sürekli̇ Sürdürülebi̇li̇rli̇k.

Sadece üretim tesisimizin çevreye olan etkisini değil, ürünlerimizi de azaltabilmesi için artık birçok alanda daha çevre dostu alternatifler ve yenilikçi yeni çözümler sunuyoruz. Geri dönüştürülmüş hammaddeler veya biyo-polimerler gibi sürdürülebilir şekilde üretilen kaynakları kullanarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, tüm tedarik zincirini teste tabi tutuyoruz ve sürekli olarak çevre dostu alternatifler arıyoruz.

Müşteri̇leri̇mi̇z İçi̇n Co2-nötr.

Yeşil hareketlilik ile örnek olmak istiyoruz. Bu nedenle araç filomuzun büyük bir bölümünü e-mobiliteye dönüştürdük. Elektrik, dönüşümlü olarak yeşil elektrik veya güneş santrallerimizden gelen elektrikle beslenen şarj istasyonlarımızdan geliyor.

Yeşi̇l Güç

Enerji verimliliği, emisyonların oluşmasını önlemek için Jaeger’de en önemli önceliktir. Tesislerimiz, süreçlerimiz ve binalarımız son teknolojidir ve sürekli olarak optimize edilmektedir. Enerji tüketimi her zaman her yerde önlenemez. Bu nedenle, gerekli enerjiyi yenilenebilir ve CO2 nötr kaynaklardan elde etmek daha da önemlidir. Bu nedenle Jaeger, Wuppertal tesisindeki tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Buna paralel olarak, enerji dönüşümüne payımıza katkıda bulunmak için kendi fotovoltaik tesislerimizin genişlemesini sürekli olarak yürütüyoruz. Avusturya’daki sitemiz de bir süredir elektrik tedarikini yenilenebilir enerjilere dönüştürüyor. Diğer tüm siteler buna uyacaktır.

Yöneti̇m Si̇stemleri̇. Süreci̇ Taki̇p Etmek.

Sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması konusundaki taahhüdümüzde, bir dış denetçi tarafından belgelendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bize objektif olarak nerede durduğumuzu ve sürekli gelişmek için ne üzerinde çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Şu anda DIN ISO 50001 ve DIN ISO 14001’e göre sürdürülebilirlik alanında sertifika sahibiyiz. Daha fazlası takip edecek.

DIN ISO 50001:2018
DIN ISO 14001:2015

Kaynaklari Korur. Çevre Üzeri̇ndeki̇ Yükleri̇ Azaltir.

Kaynakların sınırlı doğasını düşündüğümüzde, birçok kişinin aklına ilk olarak fosil yakıtlar gelir ve örneğin kalorifer yakıtından güneş enerjisine geçmeyi düşünürüz. Ancak aynı şey plastikler ve ham petrolden yapılan diğer tüm malzemeler için de geçerlidir. Bu nedenle sürekli olarak üretim hurdalarımızı azaltmaya ve ürünlerimizdeki geri dönüştürülmüş içeriği artırmaya çalışıyoruz. Yalnızca geçen yıl, geri dönüştürülmüş malzemelerin oranını artırırken hurdalarımızı önemli ölçüde azaltabildik.

2030’a Kadar Veya Daha Hizli, Co2 Nötr

Jaeger, geleceği şekillendirmeye yardımcı olmayı ve emisyonlara savaş açmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir. En geç 2030’a kadar, tüm sahaların enerji arzı CO2-nötr olacaktır. Çevre için zararlı emisyonların önlenmesi önemli ölçüde azaltılacaktır. Geri dönüştürülmüş hammaddelerin, biyo-polimerlerin ve yenilenebilir hammaddelerin oranı önemli ölçüde artırılacaktır.